dinsdag 17 april 2012

Drempelverlagende babbelbox

De chatbox heeft mij nooit echt kunnen boeien. Ik voer directe conversaties liever face-to-face. Niet zozeer omdat ik mijn gesprekspartner zo graag zie - al is dat natuurlijk mooi meegenomen - maar omdat ik geschreven taal gebruik om te preciseren. Gedachten aanscherpen, de juiste woorden kiezen, een treffende toon vinden: allemaal zaken waarvoor in het alledaagse taalverkeer ruimte en tijd ontbreken. Tenzij je precies weet wat je wilt zeggen, en vooral hoe - maar dat lukt vaak weer alleen als je het al eens hebt opgeschreven.

ICQ, MSN en Google Talk hebben me niet van het tegendeel kunnen overtuigen. Twitter lukt dat wél. Het is niet eens een echt chatprogramma, want je kunt ook asynchroon communiceren en je moet je boodschap in 140 tekens zien te proppen. Toch werkt het voor één-op-één gesprekken. Beter dan de email, die daarvoor weer te sloom is. Zo raakte ik vandaag verwikkeld in een 'twitcussie' met Frank Huysmans, over de interpretatie van de boekenleestijd in het laatste SCP tijdsbestedingonderzoek. Ik was iets te precies geweest waar ik eigenlijk niet zo precies kon zijn. Door het 'standje' van de onderzoeker himself is dat mooi rechtgetrokken.

Een schoolvoorbeeld van de meerwaarde van sociale media. En dus ook van de chat, die we als het aan mij ligt meteen integreren op alle Stichting Lezen-sites. Er is geen reden voor angst dat elke willekeurige bezoeker tegen onze webmasters begint aan te kletsen. Wel verlaagt het een drempel. Huysmans had voor zo'n kleine nuancering vast geen email gestuurd - dat draaft te ver - maar als hij het via Twitter of Instant Messaging meteen kan 'vertellen', waarom niet? Als gevolg daarvan worden we allemaal een beetje wijzer.

Het kost tijd en menskracht, natuurlijk. Maar het maakt ons ook opener en transparanter. Geen overbodige luxe voor een organisatie die zichzelf soms nog wat te veel in de ivoren toren verschuilt.

9 opmerkingen:

 1. Klinkt goed. Iemand via Twitter aanspreken verhoogt de urgentie. Je "standje" is in het openbaar en "dwingt" je tot snelle reactie... Voor veel mensen/bedrijven is dat heel bedreigend, want de discussie wordt in het openbaar gevoerd en iedereen kan zich ermee bemoeien. Dat is ook de reden dat klachten via Twitter veel sneller afgehandeld worden dan die via de telefoon of mail.

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Geen reden tot zorg dat iedereen tegen je aan gaatnkletsen, maar het verlaagt wel een drempel. Dat kan ik niet helemaal met elkaar rijmen. Als je ziet wat er nu via de mail (dus in jouw beleving een hogere drempel, begrijp ik) al voor vragen en opmerkingen gesteld worden waar je toch genuanceerd op moet antwoorden,dan zal dat met een chatfunctie alleenmaar meer worden. Ik zie nog niet echt demeerwaarde voor ons van zoiets

  BeantwoordenVerwijderen
 3. @ Tike: misschien is het beter te zeggen dat chat een drempel verlaagt en dat er daardoor meer mensen tegen je aan gaan kletsen. Dat betekent alleen nog niet dat iedereen dat dan doet. Als ik jouw post goed lees, dan lijkt je voornaamste argument tegen chat te zijn, dat we dan nog meer vragen genuanceerd moeten gaan beantwoorden. Ik vraag me dan af wat daar precies mis mee is? Zo blijf je toch in contact met je achterban?

  Zeker voor jou als webmaster lijkt mij dat heel leuk. Door retweets en feedback via Twitter, krijg ik indirect waardering, of in elk geval respons, op mijn Leesmonitor-werk. Dat geeft voldoening en motivatie om door te gaan. Veel meer dan wanneer het alleen maar eenrichtingsverkeer zou zijn - zoals wij nu hoofdzakelijk plegen te communiceren via onze online media. Zou dat voor jou niet ook zo werken, denk je?

  BeantwoordenVerwijderen
 4. @ ProBiblio: Precies, openbaarheid kan in sommige gevallen goed werken. Ik heb die tweet na de discussie zelfs officieel gecorrigeerd, als een correctie in de krant... Maar er ligt ook een risico: dat mensen deze openbare media gebruiken, vooral om zichzelf te profileren. De vorm - een positief imago - gaat dan boven de inhoud staan. Natuurlijk speelt dat in elke communicatievorm mee, maar het moet niet gaan overheersen, vind ik.

  BeantwoordenVerwijderen
 5. Tegelijkertijd is de kans dat je via hetzelfde medium "gecorrigeerd" wordt ook groter.

  BeantwoordenVerwijderen
 6. Niels, ik bedoel niet te zeggen dat het niet goed zou zijn om meer vragen genuanceerd te beantwoorden, ik wil juist aangeven dat wat er nu via de mail binnen komt vaak niet echt relevant is, maar je zult er toch genuanceerd op moeten antwoorden. Dat wordt dan waarschijnlijk meer. En dat dat voor mij als webmaster leuk is gaat maar ten dele op, de echte vragen zijn voor mij vaak niet direct te beantwoorden maar moeten juist doorgespeeld worden naar een van de collega's die inhoudelijk meer op de hoogte zijn. In jouw voorbeeld speelt natuurlijk mee dat jij de direct inhoudelijk aanspreekbare op leesmonitor bent, ik ben toch meer een doorgeefluik zullen we maar zeggen:)

  BeantwoordenVerwijderen
 7. Wat een leuke discussie! Hier hebben we wat aan als we nadenken over een eventuele chatfunctie op de Stichting Lezen site. Stel dat we dat willen proberen, dan lijkt het met evident dat die er net zo makkelijk weer af moet kunnen. Misschien kunnen we elke dag een chatspreekuur houden? (Oh jee, ik mix oud denken met nieuwe media!)

  BeantwoordenVerwijderen
 8. Ja Daan en dan hebben we naast twitterdienst ook chatdienst en vergeet de lunchdienst niet :)

  BeantwoordenVerwijderen
 9. @ Tike: het zal vast en zeker meer worden, dat is ook wat ik al schrijf. En inderdaad, voor lezen.nl zullen veel dingen moeten worden doorgespeeld door de webmaster. Kost meer tijd en dus meer man/vrouw/lunchkracht. Maar nogmaals, daar staat tegenover dat je dienstverlenender bent richting je doelgroep. Natuurlijk krijg je soms vragen waarvan je denkt: wat is hiervan de relevantie? Ik probeer me dan altijd te bedenken dat wat voor ons niet relevant is, dat voor de vragensteller wel kan zijn, en via die omweg ook weer voor ons. Voor de Leesmonitor krijg ik af en toe vragen die ik op het eerste gezicht vreemd vind, maar bij nader inzien veel minder. Of is dat niet wat je bedoelt?

  En andernogmaals: zou meer betrokkenheid over en weer, die je kunt creëren via de chat, Twitter etc, jou niet ook nog meer voldoening geven in je werk, omdat het meer 2-richtingsverkeer wordt? Ben ik benieuwd naar...!

  BeantwoordenVerwijderen